Uppströms råmaterialpriser, Nedströms Custom Home Hot

- Jul 31, 2017-

Plattindustrin inför uppströms råmaterialpriser, med tanke på utvecklingen av trycket; Downstream anpassade hemmamarknad heta, vilket ger utvecklingsmoment, i allmänhet dess framtida utvecklingsutsikter.

1, miljöskydd

Det heta ämnet under årets första hälft var miljöskydd, upprepad miljöövervakning och övervakning av virkesindustrin, för att se vilka miljöpolicyer och åtgärder som skulle leda timmerbolagen desperat.

7 april deponerade miljöministeriet från landet 5600 miljöskyddstjänstemän, Peking-Tianjin-Hebei och den omgivande transmissionskanalen "2 +26" staden för att genomföra en ettårig intensiv kontroll av luftföroreningsbekämpning Shandong Jinan, Zibo, Liaocheng, Texas, Binzhou, Jining, Heze och andra sju städer. Från och med den 5 maj har Shandong totalt 89 miljöfrågor informerade av Miljöministeriet, som omfattar 103 företag, 14 företagskluster, informerade företag stod för 3,8% av det totala antalet företag, platta, plywoodproduktion och andra Industrier i småföretag Bär bruntet.

25 december 2016 Den tolfte sessionen i den ständiga kommittén för 12: e folkkongressen antog Folkrepubliken Kinas miljöskyddskolag som trädde i kraft den 1 januari 2018. 26 juni 2017 ministeriet för Finans, Statens skatteförvaltning, Miljöministeriets miljöministerium, "Folkrepubliken Kina, Miljöskyddskommitténs genomförandeförordningar (utkast)" för offentliga kommentarer, tydliga miljöskatter skattebetalare, skattemål, detaljerade bestämmelser Det skattepliktiga förorenande utsläppet av De fyra typerna av beräkningsmetoder för specifika omständigheter, särskilt miljöskattelagstiftningen och förordningarna om skattebefrielse och skatteminskning, i miljölagarlagstiftningen och förordningarna på grundval av bestämmelserna i miljöskyddssamlingsinsamling och förvaltningsärenden.

Peking-Tianjin-Hebei och de omgivande områdena för att stärka tillsynen och kontrollen av luftföroreningar i tre månader sedan stärkandet av inspektionslaget har kontrollerat mer än 32 000 företag, varav över 20 000 företag existerar miljööverträdelser, som står för mer än 64 %, Särskilt "Spridning av förorening" affärsproblem, föroreningsanläggningar är inte perfekta och andra olagliga problem. I slutet av juni har Peking-Tianjin-Hebei och de omgivande områdena i 28 städer verifierats utspridda processer 17,6 miljoner kan inte uppgradera standardavskrivningen av företaget, kommer att stängas före slutet av september i år.

2, längs vägen

Från 14 till 15, 2017 hölls "Topmötet för internationellt samarbete" i Peking. Omkring 1 500 delegater från mer än 130 länder deltog i forumet som en officiell representant. En sida ", som delar frukterna av ömsesidig nytta och internationell händelse, men också för att stärka det internationella samarbetet, docka varandra utvecklingsstrategi för den viktiga samarbetsplattformen.

"Internationellt samarbetsforum" sammanfattar inte bara de positiva framgångarna med att bygga under vägen, utan främjar också det fortsatta samarbetet mellan de internationella och regionala områdena i nästa steg, och belyser de nya utvecklingsmöjligheterna, oavsett om det finns " Politiken, som för träindustrin är en ny utgångspunkt för framtidens utveckling, bör genomföras på ett grundligt sätt innovation, samordning, grön, öppen, gemensam utvecklingskoncept och ständigt anpassa och förstå "envägs" -politiken för att få trafik, Skatte och andra faciliteter, och aktivt främja omvandlingen och uppgraderingen och öva strategin för att gå ut för att stärka innovation och samarbete, fördjupa produktionssättet för miljöskydd, ta itu med "en väg längs vägen" för att utveckla nya möjligheter, djupt plogning Denna potentiella marknad, för att uppnå en djupare utvecklingsnivå!

3, varumärke

Idag har vi gått in i varumärkesera. Märket är kung, varumärkets betydelse har varit självklart. Träföretag vill skapa sitt eget varumärke, vi måste först förstå dem själva, samtidigt som de efterfrågar efterfrågan på marknaden, i enlighet med sina egna egenskaper och fördelar med positioneringens egenskaper, för att skapa sitt eget märke av unika poäng, bildandet Av en unik kärnkonkurrens Force, och därigenom andra märken av liknande produkter att skilja, så ge konsumenterna ett djupt intryck. I varumärket av publicitet bör företag inte kastas till media, bör vara för företagsutveckling planering, gemensamt mediesystem, riktade varumärkespromotion.

4, industriell uppgradering

Det sägs att det gamla ordspråket att huden inte kommer att fästas på hårfästet, plåtföretag bör inte vara iögonfallande, bara oroade över de nuvarande små intressena, trots utveckling av egna företag, men också betala Mer uppmärksamhet på industrisituationen, och nu är arktillverkningen överkapacitet, miljötrender, industriell uppgradering, från de mest primitiva arbetsintensiva industrier till övergångsindustrin med hög mervärde, överhuvud och gråta till ingen nytta bör företagen följa trenden, Så snart som möjligt för att uppgradera produkten och produktionen.

5, anpassade hem

Anpassad bostad är den mest uppmärksamma under de senaste åren, ämnet hem, den starka trenden i anpassade hem, så att hela industrin måste studera sina detaljer, många färdiga produkter är hemma att utforska sina egna vägar och vägar. Som industrin i uppströms industrin har plåtföretag i hushållsindustrin en unik fördel, den största fördelen är möjligheten att integrera resurser, jämfört med nedströms industrinskedjan, har plåten anpassade möblerråvaror, kostnadskontroll, produktion Möbler Priser än den färdiga produkten hem affärsmedel, mycket konkurrenskraftiga. Branschen har många företag som är inblandade i anpassade hushållsindustrin, utvecklingen är också bra, vissa vänta och se verksamheten är också redo att göra, Kina Wood Network Xiaobian att påminna företagen, hemanpassning för att möta konsumenterna, den viktigaste tjänsten , Vi måste se till att servicekapaciteten och sedan komma in, för att företag ska kunna anpassa sig till utvecklingstrenden, en högre nivå!

6, kostnaden för att öka

Sedan 1 maj 2017, för att skydda skogens ekologiska miljö, kommer Myanmar att stoppa exporten av trä- och trävaror. Mocambicas regering den 1 januari i år började ett omfattande förbud mot export av stockar för att skydda förstörelsen av lövskogen i landet. 4 april och meddelade de kommande tre månaderna att förbjuda avverkningen av all timmerexport.

Landets exportförbud för timmer ökade de höga kostnaderna för inhemska företag, i kombination med stigande fraktkostnader och arbetskraftskostnader, företagens överlevnad mer och mer tryck, hur man optimerar förvaltningen, för att säkerställa kvaliteten på produkterna under förutsättning att kompressionskostnader blir företaget Måste möta problemet.

7, köp av fastigheter

Eftersom konsumtionen av hemmabruk är oberoende av fastighetscykeln uppdatering efterfrågan och strukturell konsumtionsuppgradering trend kommer tillväxten att vara långsammare än fastighetsbranschen. Med införandet av en politik för fastighetsstramning av andra tier städer kommer de kommande tre eller fyra linjerna av staden att bli tillväxten av hemmamarknadsindustrin, en annan marknad. Enligt National Bureau of Statistics har Kinas urbaniseringsgrad 2016 nått 57,35%, världsgenomsnittlig urbaniseringsgrad på 55%, utvecklade länder, urbaniseringsgraden i mer än 80%. Det är värt att nämna att barns rumsutsmyckning med de två barnpolitiska avregleringen också är en potentiell tillväxtpunkt för hemmakladsindustrin.


Ett par:Iron Furniture Hur man behåller Nästa:Egyptisk Möbelindustri Till Välkommen Den Nya Machine Nigeria Ban Möbler Import Ban