Dagens försäljningsavdelning kvartalsvisa beställningar för att fira festfestet

- May 19, 2018-

Tack vare det hårda arbetet med kollegor slutförde vi kvartalsomsättningen. Låt oss gå vidare och utveckla tillsammans, sätta ett nytt kvartal av försäljningen.

Hongli celebrations.jpg

Ett par:Argentinska kundorder har producerats och väntar på lastning och lossning på tåget. Tack för din förtroende och support. Nästa:Värdering av Philippe Starcks möbeldesign