Transformationen av möbelindustrin 2017

- Jan 05, 2018-

I 2017, möbelindustrin, mycket om du vill välja några nyckelord, får det inte mindre dessa ord - alla, i många former, olika branschallianser, och smart + hushållsförbrukning uppgradering. Under 2018 kommer hemföretag att göra mer för att expandera sin hemmamarknad och uppgradera sin övergripande affärsstatus.


Det gränsöverskridande samarbetet mellan hushålls- och hushållsindustrin har redan upprättats och med ökad konsumtionsuppgradering är samarbetet mellan hem och hem nu mer "pragmatiskt" jämfört med något samarbete som genomfördes för "publicitet" år sedan. Från konsumtionsuppgraderingen, etablering av en allians av olika branscher och strävan efter perfektion, kommer de inhemska företagen 2017 att ge fler möjligheter för sig själva och industrin i samarbete och gränsöverskridande gränser.


Ett par:Standard av rationell hushållsstandard Nästa:Utemöbler Utställningsområde, Honig Möbler tar dig till den vackra fritiden och långsam liv | CIFF är en underbar första titt.