Koncentrationen av möbelindustrin är låg. Kanaldispersion är huvudorsaken.

- Sep 28, 2018-

Flera faktorer har lett till fragmenteringen av möbelmarknaden, och kanaldispersionen är en viktig orsak. Koncentrationen av möbelindustrin är låg, det finns många anledningar, bland annat utvecklingen av industrins utveckling, varumärkesmognad, produktegenskaper etc. De högdisperserade kanalerna är viktiga skäl som inte kan ignoreras.


Mötesförsäljningskanalerna omfattar främst detaljhandel och teknik. Tidigare var det många lokala varumärken i både hembutiker och fastighetsutvecklare. Kombinationsläget för "lokala butiker och lokala fastighetsutvecklare" hindrade marknadsandelen till ledande företag till viss del. koncentrerad.


Ett par:Argentinsk kundordern soffa lastning och förbereda för transport, tack för ditt stöd Nästa:Trenden för Snabba Mode Hits Hemindustrin