Den stora integrationen av hemindustrin är den nya tanken på företagsledning

- May 25, 2019-

Kinas hushållsindustri gick runt 2018 in i en ny utvecklingscykel: branschen öppnade en stor integration, marknaden har genomgått stora justeringar och det har skett en stor splittring mellan företagen. Den vanliga förvirringen som företag känner är att konventionella marknadsföringstekniker misslyckas, traditionella kanaler är svaga och den vanliga affärslogiken misslyckas. Allt detta indikerar att hemmaföretaget välkomnar omvandlingsskiftens noder. Tillväxtperioden för heminredningsföretag som bygger på marknadshöjningen har upphört och det har gått in på ett "nytt normalt" stadium som måste förlita sig på egen högkvalitativ verksamhet för att uppnå en fortsatt tillväxt.


Det innebär också att det inte kommer att finnas någon mer explosiv tillväxt efterfrågan på marknaden. Istället kommer det att fortsätta att vara i ett konsolideringsstadium. Tillväxten i företagets prestationer beror på marknaden och kan bara förlita sig på sig själv.


Från den personliga dekorationen före 2015 till 2015 har nya modeller som Internet-förbättring, självmontering, anpassad hårdvara, helhusmjuk dekoration och försörjningskedjan försämrats, vilket har haft stor inverkan på industrin. Genom att lägga till "Internet" -märkningen på marknaden för bostadsförbättring har kapitalet inverterat den traditionella marknaden för förbättring av marknaden, vilket gör det möjligt för företag att växa snabbt och utöka sin marknadsandel. Men efter 2018, när branschen blev mer differentierad, började företagen inse att den så kallade nya modellen inte verkade lika kraftfull som den ursprungligen trodde. Den rådande situationen är att företagets utveckling under första kvartalet i fjol inte växte mycket, eller något ökat.


Från 2018 till 2020 kommer industrins konsolideringshastighet under dessa tre år att bli intensivare än industrins utveckling under de senaste 20 åren. Företag som kan bryta igenom omslutningen kommer att uppnå framstegsutveckling under dessa tre år, och deras varumärke är genombrott av företagsskala. Under de senaste tre åren kommer ett antal företag inom hushållsindustrin att komma in i tio miljarder led, och delsektorerna kommer att kunna komma in i den första gruppen och måste säga 1 miljard. Om företagets omfattning inte kan uppnås de senaste tre åren är det svårt att få stora utvecklingsmöjligheter. 2019, som är ungefär hälften av det förflutna, är en viktig punkt i integrationsperioden som uppvärmningsperiod efter det kalla vädret i hembranschen. Företagen måste antingen vara starkare eller större, eller de kan bara elimineras. Den vise mannen tar initiativ till att lämna, den befintliga rikedomen kan säkert falla i väskan; och den starka kärnan kan förlora ljuset under många års ackumulering. Det finns ett viktigt magiskt vapen i detta, det vill säga företag måste bilda en differentierad konkurrensfördel.


Ett par:Kinesisk Och Mode Dockning Nästa:Indian Home E-commerce Giant har etablerat en marknadsandel på över 60% på 8 år