Den 41: e kinesiska möbelmässan (Guangzhou) Utställningsrecension

- Apr 08, 2018-

Återgå till utställningen idag är kundens återkoppling av denna utställning väldigt hög. Vi gillar våra produkter väldigt mycket. Enligt statistiken är antalet besökare på boothen inte mindre än 5000. Utställningen var mycket effektiv och gynnades av det hårda arbetet hos vart och ett av våra anställda.

Vissa kunder på utställningen

Australian customers photo.jpg


U.S. customer photo.jpg


Nordic customers photo.jpg


Dubai client photo.jpg


Ett par:Idag kom två kunder från Europa till kontoret Nästa:Tre kunder från Mexiko besök