Rutin ≠ Utväg, hålla sig till skillnaden är Möbelmarknadsvinst

- Jun 24, 2017-

Hela möbelmarknaden, den uppenbara konkurrensfördelen, varumärket lyfter fram att verksamheten ofta har en högre marknadsandel, kan överleva bättre. Men mot bakgrund av den förändrade marknadsmiljön förlorar många möbelföretag ofta sin egen unika, blint eftertraktade trend. Även om detta tillvägagångssätt kan ge reella vinster för företaget, men det är inte hållbart. Vid homogenisering av allvarlig plagiering till möbelmarknaden, möbler företag hur man söker ett genombrott för att få en hållbar utveckling?

1. Följ inte trenden att följa de unika fördelarna med att leda trenden

När de enkla, praktiska plattmöblerna började ta värmen, har många möbelföretag gått ihop med armén, en tidplatta möbeltävling är hård. Men ytterligheter möts, när utvecklingen av plåtmöbler nådde sin topp, kommer nästa början att minska nedförsbacke. Med strävan efter hög livskvalitet och miljömedvetenhet började marknaden för plåtmöbler, estetisk trötthet, gradvis återvända till massivt trämöbler. På den här tiden kommer vissa av bristen på egna egenskaper, marknaden att ta företaget, oundvikligen att känna sig maktlös, och de som alltid följer sina egna egenskaper på vägmarknadsfördelarna har blivit uppmärksammade.

Vid den tiden är olivträdsmöblerna ett bra exempel. När tallrik vinden Zhengsheng har olivträdet lanserat den "brittiska byn" massivt trä serien, "europeisk klassisk" massivt trä serie, "liten europeisk" massivt trä serie, väckte stor oro på marknaden, det är denna serie av produkter så Att olivträd i ett antal möbelföretag i panelen belyser och gör det framgångsrikt på marknaden.

Marknaden följa trenden är fenomenet av varje bransch, följ trenden är inte hemskt, verkligen hemskt är processen för företag som är i färd med att förlora sig själv. Företagen att utnyttja marknadens möjligheter, tillgång till hållbar utveckling måste ha förhandsbevakning och hålla sig till sina kärnstyrkor på grundval av att ta tag i marknadsutvecklingen, för att leda utvecklingen snarare än att följa utvecklingen.

Differentiering skapar marknadsvärde och söker genombrott

Följ bieffekten är "homogenisering", så att hela marknaden också fångas i den mängd som ska vinna, för att vinna homogeniteten av låg kostnadskonkurrens. Om företaget inte kan hitta ett differentierat genombrott i homogeniseringen av forsarna, eliminerades förr eller senare i branschens omflyttningsvåg. Differentiering är nyckeln till affärsdifferentiering, men också dess marknadsvärde.

När vissa företag också går förlorade i homogeniseringen av cykeln har en viss bättre känsla av marknaden gradvis insett att den omedelbara kortsiktiga fördelen inte räcker för att stödja sin framtida utveckling, så började söka genombrott på marknaden, ut ur den nuvarande marknaden För den tomma marknaden utforska. Såsom Hua Rui hem för utforskning av åldersmöbler, olivträd på utvecklingen av hälsmöbler, bygger på den nuvarande marknadsmiljön som görs av differentierad prospektering för att söka sin egen bättre utveckling. Även om de två inte bildas en mer mogen marknadsmiljö, men dess framtida utvecklingspotential är förutsebar. Detta kräver att företagen har en stark känsla av marknadslukning, som kan se potentialen i den tomma marknaden tidigare och satsa på forskning och utveckling, som är mer benägna att första gången gripa marknaden, i framtida marknadstillträde till ökad konkurrenskraft.

Det är viktigt för förfäderna att gå in på marknaden steg för steg, men ännu viktigare, hur man skapar större marknadsvärde genom differentiering, vilket är alla möbelföretag måste tänka på problemet. Från uppgångar och nedgångar av möbelaffärsförändringar kommer vi att finna i den hårda konkurrensen på marknaden är ofta de som följer originalet, strävan efter differentierade företag. Men många möbelföretag fångas på marknaden "rutiner" i bubbelpoolen, och en rutin för uppföljning kan hitta en väg ut ur missförståndet, alla vet att differentierad konkurrens är sättet att vinna företaget.


Ett par:Köp gröna möbler Hela familjen är förgiftad, få mer än 300 000 Nästa:Elhandel från tidpunkten Stigningen av nyförsäljning