Industriell interaktion tillsammans för att hjälpa möbelaffären Olja till vatten

- Jun 02, 2017-

Främjandet och populariseringen av nya saker kommer att kräva hela industrin och gemensamma ansträngningar från alla parter. Vattenbaserad färg har varit i Kina i mer än ett par år, människors medvetenhet om miljöskydd har ökat, vattenbaserad färg har blivit mer och mer industrier och konsumenternas uppmärksamhet och fördel, vilket är branschen tillsammans är parterna oskiljaktiga.

Från den nationella politiken, industrin, verksamheten till universitetet, medierna och sedan till konsumenter och målarfärg relaterade till varje del av denna "olja till vatten" -revolutionen som spelat en viktig roll och är oumbärlig, måste arbeta tillsammans för att främja. Det verkar nu som om hela landet utgivna "strängaste" miljöstandardernas historia, den nationella politiken har fullbordats ett starkt högt tryck. Ur branschens synvinkel, om det är branschföreningar eller möbelbranschorganisationer, har vi lanserat en "olja till vatten" -policy vägledning, marknadsföring och rådgivning.

Måla sig själv som en "olja till vatten" reform av kärnkomponenterna, i denna reform bör vara huvudkraften. Efter två års utforskning har mer kraftfulla färgföretag aktivt vidtagit åtgärder för att utveckla vattenbaserad färg, möbelföretag har gradvis gått ihop och reformerat läger. Men konsumentsidan har en känsla av miljömedvetenhet, men för acceptans av vattenbaserad färg är fortfarande låg.


Ett par:Interzumutställningen i Tyskland, vilken tänker på kinesisk möbler Nästa:Oktober 2017 US High Point Furniture Exhibition