Möbelhårdvaruindustrin söker gradvis samarbete med den gemensamma utvecklingen, ömsesidigt fördelaktigt form av mönstret.

- Jul 26, 2017-

Maskinvaruhusgjuteri i branschen är inte ett nytt ämne, men med industrins varumärkeskonkurrens intensifierad är gjuteri-maskinvaruverksamheten inte längre lämplig för utvecklingen av industrin.

Foundry möbler hårdvara företag måste stärka andan av innovation

Sedan slutet av december 2016 tecknade ett inhemskt tre stora möbelmärke för första gången offentligt ett ramavtal om strategiskt samarbete. Huvudinnehållet i det trepartsstrategiska avtalet är att de tre parterna kommer att använda ömsesidigt förtroende som grund för samarbete för att förbättra effektiviteten och gemensam utveckling som det grundläggande målet och intressena, fullt ut spela fördelarna med de tre parterna genom integrationen av Resurser och komplettera varandra för att förbättra konkurrenskraften och den gemensamma marknadsutvecklingen. Detta är ett varumärke av ömsesidigt affärer mellan affärsmodellen, främst mellan fördelarna med varumärkesprodukter komplement och integration.

Denna integration har spelat en varumärkesfabrik mellan tekniska och produktionsfördelar, kanaler eller i varumärkets egen kontroll, motsvarande tre varumärken för att sälja samma produkt, samarbetet är fortfarande relativt grovt. Denna innovation är uppmuntrande, men den senare delen av utvecklingen och underhållet är också mycket viktigt, särskilt när det gäller att bygga en gemensam marknad för att arbeta hårt.

I denna affärsmodell kommer möbelnäringsindustrins koncentration att förbättras ytterligare, kapitalhärden hos möbelvaruindustrin i framtiden kan vara genom fusioner och förvärv för att uppnå samarbete.

Relief tide träff möbler hårdvaruföretag måste bryta igenom varumärket

Den framtida trenden är stark kombination, utesluter inte möjligheten att större fusions- och förvärvsåtgärd uppträder. Från den nuvarande lägesanalysen kan denna andel av den första vågen av bilagan vara från tre typer av möbelvaruföretag: den första kategorin är det brådskande behovet av att utöka produktionskapaciteten hos möbelvaruindustrin. Den andra kategorin är en enda kategori av möbelvaruföretag. Den tredje kategorin är möbelvaruföretag vill komma in i ett nytt fält av underavdelning.

Enligt nio är byggmaterial nätverk för att förstå, i möbel hårdvaruindustrin att skaka tidvattnet i befordran, måste framtiden för dessa tre typer av möbler hårdvaruföretag först avstyra en våg av annexation, hemmamarknaden i en mängd olika agitation Och motsägelser kommer också att vara i denna svälja Tolkning av en annan "spray", kan vara grov, det kan vara vackra krusningar.

Möbel hårdvara industrin i processen med shuffling transformation, den moderna möbler hårdvara företagsledning i den frekventa fusionen och omorganisationen av affärsmodellen kommer att introduceras i hemmaföretaget, har resursintegration blivit en stor möbel, hårdvara och andra hushållsföretag att bryta igenom Flaskhalsen för industrins primära uppgift.


Ett par:Aktivt omfamna Internet för att hjälpa till att anpassa kabinettet för att ta itu med den unga marknaden Nästa:Regeringen kommer att stärka de miljöskyddsbestämmelser som involverar damm i företag