Exportera företag praktiken inre styrka att ta itu med handelskrig

- Aug 31, 2018-

USA beslutade att införa en 25% tull på US$ 16 miljarder kinesiska exporten till USA från 23 augusti. För att skydda sina legitima rättigheter och intressen och det multilaterala handelssystemet, Kinas sida hade att göra de nödvändiga motåtgärder och beslutade att införa en 25% tull på 16 miljarder dollar från USA import och genomföra det parallellt med USA.

Inför förändringar i den yttre miljön svarar kinesiska exportföretag aktivt. Många exportörer intervjuade anser att export av företag har drabbats av konsekvenserna av USA: S krig. Inför svårigheter vidtar exporterande företag åtgärder för att påskynda marknaden diversifiering, stärka R&D och innovation och förbättra produkten konkurrenskraft.


Ett par:Idag har 1000 bäddar av Columbus kunder blivit lastade och lossade, redo att skicka, tack för ditt stöd. Nästa:Kinas heminredning är välkomnande en period av stor integration. Heminredningsföretag ska utnyttja möjligheter.