EU utfärdat möbler grön offentlig upphandling frivilliga standarder

- Oct 11, 2017-

Nyligen meddelade Europeiska kommissionen de nya frivilliga standarderna för miljöanpassad upphandling av möbler produkter. Kommissionen har omarbetats EU: s standarder för grön offentlig upphandling 2008 med syftet att förlänga produktens livslängd och minska avfallet.


Enligt den nya standarden, måste möbler som köps av offentliga institutioner vara hållbara, lämpliga att använda, lätt att ta isär, reparera, återvinningsbara. Den nya standarden för detta arbete huvudsakligen omfattar tre delar: nya möbler inköp, befintliga gamla möbler renovering service, tjänsten skrot av köp möbler. De nya normerna är indelade i tekniska standarder och incitament och standarden fokuserar på att uppmuntra användningen av möbler för längre livslängd, som svar på EU: s förstärkning av den cirkulära ekonomin i fråga om grön upphandlingsnormer.


Enligt de befintliga bevisen i den vetenskapliga litteraturen är påverkan av material och komponenter på miljön omkring 80% till 90%. Europeiska offentliga institutioner är de största konsumenterna av grön sourcing. De vill använda sin köpkraft för att välja gröna varor, tjänster och projekt för att bidra till hållbar utveckling.


Även om miljöanpassad offentlig upphandling är en frivillig natur, kan köpare införliva dessa kriterier i anbudsförfaranden dokument enligt sin vilja. Men grön offentlig upphandling hjälper eu spela en nyckelroll i resurs-bevara och miljövänlig utveckling. EU: s grön offentlig upphandling av möbler är en frivillig standard, utformad för att uppmuntra offentliga institutioner i offentlig budgivning dokument att ansluta sig till kravet på miljöskydd mål är att göra möbler produkter miljöprestanda, pris faktorer, marknaden leverera situation och så vidare olika element i balans.


Ett par:Vad är Green Home? Nästa:Vilken Process har familjen utomhus