Argentinska kundorder har producerats och väntar på lastning och lossning på tåget. Tack för din förtroende och support.

- May 18, 2018-

Argentine customers.jpg

Ett par:Idag besökte två ryska kunder fabriken Nästa:Dagens försäljningsavdelning kvartalsvisa beställningar för att fira festfestet