Analys av utvecklingsprocessen och utvecklingsstatusen för Kinas möbelindustri

- Aug 21, 2019-

Möbelindustrin har tappat kraftigt under 2018


Enligt statistik från National Bureau of Statistics, möblerindustrin under 2011–2018 befinner sig i en industriell anpassningsperiod, det vill säga under påverkan av marknadens gradvisa mättnad, import och exportchock, och införandet av miljöskyddspolitiken möblerindustrin står inför många utmaningar. Det är mindre stabilt i produktionsbeslut.


2017 var produktionen av möbler cirka 807 miljoner stycken och nådde historiens högsta punkt; under 2018 var produktionen av möbler 713 miljoner stycken, en minskning med 11,68% från året innan.


Dessutom, enligt statistik från National Bureau of Statistics, fanns det år 2018 cirka 6 300 företag över angiven storlek i möbelindustrin i Kina, och de ackumulerade huvudsakliga affärsintäkterna var 701,19 miljarder yuan, med en total vinst på 42,59 miljarder yuan.


Ett par:Ärligt tysk utställningssida Nästa:Välkommen Spoga + gafa 2019 I Köln Trade Trädgårdsmässan