Vad är fusionssvetsning?

- Mar 31, 2017-

Fusionssvetsning är den process som används vid metallbearbetning för att ansluta eller säkra två bitar av metall genom att metallet når sin smältpunkt. Processen kräver användning av en fyllnadsmetall som tillhandahålls av elektroden eller en tråd och ett flöde som skyddar svetsens smälta metall från de skadliga effekterna av atmosfären. Det finns flera typer av fusionssvetsning som används för olika applikationer. Vanliga exempel på denna svetsprocess omfattar bågsvetsning, elektrisk motstånds svetsning, oxy-bränsle svetsning och termit svetsning.

Arc svetsning är en form av fusionssvetsning som använder elektricitet, som levereras av en svetsströmförsörjning, för att producera en elektrisk ljusbåge mellan en elektrod och de metallstycken som ska förenas. Bågsvetsning är ett populärt val inom både industrin och hemverkstad på grund av låga initialkostnader och relativt låga underhållskostnader. Bågens ljusbåge svetsare Är extremt fokuserad, vilket möjliggör automatisering av svetsprocessen och ger plats för bågsvetsutrustning på många monteringslinjer.

Liksom bågsvetsning använder elmotståndsvetsning elektricitet för att skapa värme som behövs för svetsning. I en elektrisk resistanssvetsuppställning vilar elektroderna på vardera sidan av bitarna som ska svetsas ihop. Tryck appliceras för att trycka de två styckena ihop och skapa den elektriska kontakten. Denna process är väldigt begränsad i materialets storlek som kan bearbetas, och kostnaden för utrustningen är ofta otillåtlig för industriella tillämpningar.

Oxy-bränsle svetsning är en av de mest kända formerna av fusionssvetsning. Denna form av svetsning kan innefatta en mängd olika gaser, inklusive acetylen , Flytande petroleum, väte, propån, naturgas eller propen, men det kräver tillsats av syre för att betraktas som oxi-bränslesvetsning. Det vanligaste bränsletillvalet är acetylen. Med användning av acetylengas och rent syre kan oxy-bränsle svetsutrustning ge flamstemperaturer på 6,330 grader Fahrenheit (3.500 grader Celsius). Denna flamma är tillräckligt varm för att smälta de flesta industriella metaller.

Thermite svetsning är en annan fusionssvetsningsprocess som använder intensiv värme och flamma för att bringa projektmetallen till smältpunkten. Med järnoxidrött och aluminiumpulver kan termitvetsning ansluta järnvägsspår. Denna kraftfulla svetsning ger starka svetsar på kort tid. I det angivna exemplet på att ansluta järnvägsskenor tar den kompletta reparationen, inklusive installation och efterbehandlingstid, ungefär en timme innan ett tåg kan använda järnvägssystemet.

Laserstrålesvetsning är en form av fusionssvetsning som ibland används vid tillverkning av bilar och andra massproducerade metallvaror. Genom att skapa en mycket exakt och koncentrerad värmekälla kan denna svetsprocess penetrera djupt med ett mycket smalt område som påverkas av värmen. Även om denna förmåga är att föredra i många tillämpningar, lämnar de oöverkomliga kostnaderna för laserstrålesvetsutrustning denna svetsning i stor utsträckning till några viktiga industrier.

熔焊 .jpg

Ett par:Sammansättning och typ av vanligen använda materialet i hängande stolen Nästa:Möbler i den nya, gröna, miljöskydd, nanometer sprutteknik