Vad är CAD ritning

- Oct 08, 2018-

Datorstödd design)CAD) är en process som tillåter användare att utforma en mängd produkter och geometriska former på skärmen, snarare än att bygga dem för hand. Med hjälp avCAD-program, man kan skapa och ändra ett objekt att avgöra hur det kommer att visas och funktion när det är byggt. CAD-ritningar innehåller ofta en datorgenererad bild av konstruktionen, samt dess dimensioner, processer och material. Dessa ritningar kan vara antingen två dimensionell (2D) eller tredimensionella (3D). När ett objekt dras i 3D med hjälp av CAD, benämns processen ofta som rendering eller modellering, medan 2D design kallas ofta ”utarbetandet”.

CAD-ritningar används i ett stort antal antal industriella och tillverkning applikationer. Denna teknik används allmänt i konst ochgrafisk design, och ger dessa konstnärer en större grad av design flexibilitet än andra medier. Dessa ritningar används också i fordons- och flygindustrin design, samt i utvecklingen av industriella produkter och utrustning. Många specialeffekter som används i filmer och TV-lita på datoranimeringgenererade med CAD-program. Slutligen, CAD-ritningar är en kritisk komponent i byggandet ochingenjörsvetenskapTrades.


Ett par:Gemensam storlek på möbler Nästa:Orsaken till plagiat i möbelindustrin och skyddsmetoden av möbler immateriella rättigheter