Vilka är de bästa tipsen för pulverlackering hemma?

- Apr 11, 2017-

Den första och viktigaste tips för pulverbeläggning hemma är att undersöka hur man korrekt pulverlack och vidta nödvändiga åtgärder för att se till att processen sker på ett säkert och effektivt sätt. Man bör se till att ha alla rätt verktyg till hands innan processen; pulverfärg hemma kan vara svårt, särskilt för större stycken, som härdningsprocessen kommer att kräva en varm ugn som kan hålla en jämn temperatur. Andra pulverlack specifika verktyg är också nödvändigt, så om den som utför pulverlackering hemma inte har tillgång till dessa verktyg, kan han eller hon vill överväga att besöka en professionell pulver bestrykare eller hitta en plats som hyr den nödvändiga utrustningen.

Om den som utför pulverlackering hemma är ny till processen, kan han eller hon vill överväga att prova ut processen på skrotmetallbitar. Detta gör det möjligt för personen att göra misstag utan att påverka den slutliga produkten som han eller hon har för avsikt att pulverlackering. Det gör också att personen ska bli bekant med alla de verktyg samt den övergripande processen. Ventilation är viktigt, så att pulverbeläggningsprocessen bör göras på en plats med tillräcklig ventilation. Personen bör också bära lämplig skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon, en ventilator mask, handskar och en smock eller annan skyddskläder om möjligt.

Det är viktigt att ha en fungerande ugn som passar delarna personen avser att pulverlack och ugnen måste kunna hålla en ganska jämn temperatur. När pulverlackering hemma, inte använda en ugn som normalt skulle användas för tillagning av mat, eftersom pulverbeläggningsprocessen kommer att släppa några giftiga ångor som kan dröjer sig kvar i ugnen efter pulverbeläggningsprocessen är klar. För mindre delar, en smörgåsgrill eller liten ugn räcker, men för större bitar, en industriell ugn eller en ugn speciellt avsedd för pulverbeläggning kan vara nödvändig.

Personen pulverlackering hemma bör vara säker på att inrätta ett effektivt system innan; detta kommer att innebära att inrätta presenningar för att innehålla förbrukade pulverbeläggningsmaterial, ventilation området, rengöring och maskera de delar som skall pulverlackeras, förvärmning av ugnen, och att hitta ett sätt att hänga de delar för torkning. Ordentlig planering i förväg kommer att göra processen mycket enklare och förhindra misstag.


Ett par:Fräsmaskin Nästa:Vad är en stålplåt?