Vilka är fördelarna med en svetsad gemensam

- Apr 10, 2018-

En svetsad ledning uppträder när två materialstycken, traditionellt metall, smälts samman med hjälp av en svetsare. Svetsfogar finns i två huvudtyper och kan användas för olika ändamål. Denna populära typ av metallanslutning har många fördelar gentemot traditionella leder, allt från sin hastighet till styrka, visuell överklagning och mer. Oavsett vilken utrustning som används, är en svetsad ledd en avgörande del av modern konstruktion.


Nyckeln till en svetsad ledd är sammanslagningen när två metaller är sammanfogade, ofta med en tredje metallstycke, via svetsaren. De två huvudtyperna av svetsning, flytande tillståndsfusion och fast tillstånd, och båda värmematerial till smälta nivåer för att kombinera material tillsammans. Resultatet är en sammansmältning av de två metallerna när allt kyler sig. En svetsare bär tunga handskar och en tjock mask för skydd mot gnistor och värme i samband med denna process, vilket ofta kräver många år av träning för att göra jobbet ordentligt.


Vätskeformig fusionssvetsning är när ett tredje element, vanligtvis en tunn metall, smälts för att smälta samman svetsarna. Vätskeformig fusion innefattar många typer av svetsning, såsom svetsning av bågsvetsning och tungsten inert gas (TIG). Detta ger många fördelar jämfört med traditionella fogar, men det viktigaste är skapandet av en effektiv ledd som noggrant ansluter endast de avsedda materialen. En annan metalldel värms upp och läggs till kompositionen, så det är lätt att reparera vätskekoppar eftersom processen helt enkelt upprepas. En vätskesvetsad samverkan är också föredragen för användning i värmebehandlade eller kallbehandlade metaller eftersom svetsen inte kommer att förstöra den speciella behandlingen.


En solidstålsvetsad ledning händer när de två metallstyckena värms upp utan ett tredje element, så metallerna smälter ihop molekylärt. Fördelen med denna typ av svetsning över traditionella fogar kommer från utseende, material och vikt. Den svetsade leden kräver ingen extra metall, så den väger i stort sett densamma som när operationen startade och hjälper många industrier där små svängningar i vikt gör en stor skillnad. Detta är också en billig svetsmetod eftersom det inte kräver några extra material för att säkra två separata bitar ihop. Denna svets har också ett smidigt utseende och visar inte bultarna och skruvarna i traditionella leder eller de stora, ärrliknande markeringar av flytande tillståndssmältningssvetsning.


Ett par:Bearbetningsteknik Maskinkapacitet Nästa:Hårdvara Mögel