Vattenbaserad färg har blivit en miljöstandard

- Nov 02, 2018-

"Den så kallade vattenbaserade färgen är vattenbaserad lösningsmedel eller dispersionsmedium, organisk lösningsmedelsfri färg. Den innehåller vattenlöslig, vattenutspädbar, vattendispergerbar (latexfärg). Den kan användas i trä, metall , plast, glas., byggytan och andra material ", säger de relevanta experterna.


Eftersom den vattenbaserade färgen inte innehåller organiska lösningsmedel som bensen och xylen och utsläppen av flyktiga organiska föreningar (VOC) i produktionsprocessen är extremt små, fortsätter den vattenbaserade färgen att värmas upp när hälsomedvetenheten ökar och Miljölagstiftningen stärker, blir en miljövänlig beläggning. synonym.


Det finns många miljövänliga beläggningar, inklusive lösningsmedelsfria beläggningar som pulverbeläggningar, fotoklara beläggningar och ytbeläggningar med hög fast substans, men dessa beläggningar har en relativt liten marknadsandel. En snabbare utveckling och en större marknadsandel är en vattenbaserad beläggning.


Ett par:Trä möbler underhållsmetod Nästa:Vad är effekten av Sino-USA: S handelskrig på möbler exportindustrin, och hur bör det behandlas?