Orsaken till svetsfel

- Jun 09, 2017-

En svetsfel är någon typ av fel i ett svetsjobb som komprometterar användningen och funktionen hos objektet som mottog svetsningen. Brister av denna typ kan uppstå av flera orsaker, inklusive användning av felaktiga material under processen, eller svetsarna hos de involverade svetsarna för att utföra de nödvändiga uppgifterna fullständigt och effektivt. En svetsdefekt kan också ske på grund av valet av felaktig svetsningsteknik för ett visst jobb eller på grund av yttre förhållanden som förhindrar svetsnätet från meddelande och härdning på rätt sätt.

Sprickor är en av de vanligaste manifestationerna av en svetsfel. Spriddens natur kan bero på flera olika omständigheter. Exempelvis uppträder krackssprickning när svetsstången slås av svetsstången, men kontakten är inte tillräcklig för att skapa en såld svets. Kallsprickning kan äga rum när basmetallen som tar emot svetsen är stål och mängden värmeingång under svetsprocessen hålls inte inom ett acceptabelt område. Det finns också ett brett utbud av andra typer av sprickor som kan uppstå, inklusive uppvärmning, underbead och kratersprickning. Vart och ett av dessa problem kan lösas framgångsrikt i de flesta situationer, vilket resulterar i en stark svetsning som kommer att hålla upp till en stor stress.

Ibland kommer svetsfelens ursprung att göra med att svetsaren misslyckas med att välja rätt teknik eller verktyg för att utföra uppgiften till hands. Olika typer av svetstekniker är konstruerade för användning med olika metaller, som kräver användning av vissa svetsstänger samt de rätta teknikerna för att uppnå den perfekta svetsen. När svejsaren misslyckas med att göra rätt val när det gäller typen av svets, stång och annan utrustning, är chansen att svetsfel uppstår, starkt förbättrad.

Svetsfel kan också ske på grund av att den valda tekniken inte har utförts korrekt. Till exempel kan du långsamt längta längs svetsens pärla eller flytta för snabbt längs pärllinjen, vilket ger en effekt som försvagar resultatet istället för att skapa en hållbar tätning mellan de svetsade sektionerna. Därför är kompetens tillsammans med valet av rätt utrustning och den bästa tekniken för ett specifikt jobb viktigt för att undvika risken för fel och kräver att arbetet utförs en andra gång.


Ett par:Aluminium Bolt Nästa:Laserskärning av aluminium