De bästa metoderna för svetsning av metall

- Sep 04, 2017-

Det finns flera typer av svetsning som man kan välja mellan. Vanligtvis innebär svetsning att man förenar två material - vanligtvis metall - för att skapa ett enda föremål. Det mest effektiva sättet att svetsa metall beror på de olika typerna av metall och färdighetsnivån hos den som utför arbetet. Andra faktorer inkluderar typer av utrustning som finns och personlig preferens.

Ett sätt att svetsa metall är känd som trådmatningssvetsning eller gasbågsvetsning . Det används ofta för svetsning av små föremål tillsammans, och slutförs genom att använda en svetspistol eller brännare. Operatören klämmer ut avtryckaren på enheten, och små metallstycken inuti larmfacket kommer ut. Värme från metallstycket verkar för att skapa svetsen.

Arc svetsning är ett annat sätt att svetsa metall tillsammans. Även känd som skärmad eller manuell metallbågsvetsning, använder den en elektrod som ökar el i metallerna för att skapa en svets. Detta är en av de mest populära formerna för svetsning, eftersom operatören av denna enhet inte behöver vara extremt erfaren för att skapa en livskraftig svetsning.

En något mindre vanligt sätt att svetsa metall är tig svetsning . Denna teknik använder både en fackla och en fyllstång. För att skapa svetsen, sätter operatören av enheten in fyllmedlet i svetsen när han går. Det är också möjligt att använda wolfram (钨) gasbågsvetsning, där värmen från bränslet smälter i en eller båda delarna som är anslutna så att de kan sammankopplas (合并). Denna process kan också kallas "fusing".

En annan metod för svetsning av metall är känd som punktsvetsning . Detta innebär en stor anordning med två armar, som var och en håller en av metallstyckena som kommer att förenas. En elström strömmar genom de två delarna. Denna process tar vanligtvis lite mer än en sekund att slutföra. Spotsvetsning används vanligtvis för saker som plåtbearbetning .

Att välja rätt typ av svetsaggregat och strategi beror på svetsarnas upplevelsesnivå och typen av svetsning som gjorts. Bågsvetsning och tig svetsning kan till exempel användas på många olika metaller. Säkringssvetsning å andra sidan kan vara lite tidskrävande med vissa material. Att undersöka smältpunkterna och de riktiga svetsteknikerna före tid kommer att säkerställa den mest oroliga upplevelsen.

Oavsett vilken process som används, är det viktigt att använda lämpliga säkerhetsanordningar. Skyddsglasögon , handskar och annan utrustning ska alltid användas för att undvika skador. Svetsanordningar bör också användas endast på det sätt de är avsedda för genom att följa all tillverkarens instruktioner noggrant.


Ett par:Smält svetsning Nästa:Rengöring och underhåll av rostfritt stål