Tätningssvets

- Feb 27, 2019-

En tätningssvets är en svets som utför den primära funktionen av tätningsförband. Tätningssvetsar används vanligen i gas- eller flytande behållare för att innehålla gasformiga eller flytande ämnen och förhindra läckage. Närvaron av tätningssvetsar förhindrar också att gaser eller vätskor kommer in i specifika gränser där de kan orsaka korrosion eller annan skada.

Tätningssvetsar appliceras på delar som ska galvaniseras. Det finns två typer av färdigförzinkade fogar, regelbundna och ventilerade, som kan svetsas samman respektive med tätningssvetsning . Det finns också en tredje färdig galvaniserad fog som inte kräver en tätningssvets. Med regelbundna fogar måste man se till att förseglingssvetsarna inte är så porösa att de tillåter någon form av läckage. Ventilerade leder är leder som har ventiler eller hål i dem för att tillåta gas att fly ut. Vid applicering av tätningssvetsar på ventilerade fogar är det viktigt att säkerställa att ventilationsöppningarna placeras på lämpliga platser; En uppbyggnad av gas kan skada lederna annars.

Man måste komma ihåg att tätningssvetsar endast placeras som inneslutningsåtgärder och inte bör förväntas lägga till den gemensamma styrkan. Det är viktigt att konstruktören och tillverkaren kontrollerar att förseglingsplaceringarna överensstämmer med de kodkrav som anges av American Welding Society (AWS), även om kodbrott är tillåtna i vissa fall som kan påverka leddets flexibilitet. Det är också nödvändigt att se till att tätningssvetsen inte uteslutande utesluter någon oönskad strukturell funktion, eller att tätningssvetsarnas närvaro inte påverkar ultraljudsinspektionerna negativt.

Svejsaren måste vara välutbildad för att kunna göra jobbet och måste följa ljudsvetsning när man gör tätningssvetsar. Ljudtätningssvetsningspraxis innefattar vidhäftning av specificerade svetsstorlekar och värmeingång, val av rätt formad elektrod och efterföljande korrekta svetsprocedurer. Den korrekta uppvärmningstiden och svetstrycket är nödvändiga för att säkerställa att fullständig fusion uppnås och att det inte finns någon risk för att tätningssvetsen kan spricka.

Tillämpning av tätningssvetsar är vanligt inom livsmedelsindustrin . Förutom rör och behållare genomgår utsatta stålelement tätningssvetsning innan de målas för att undvika rostning. En klyvsvetsförsegling, som även kallas en trimförsegling eller ett gummilås, används i både kylskåp och bildörrar.


Ett par:Vanliga material för utemöbler Nästa:Vad är Faux Wood?