Mönstersvetsning

- Jun 19, 2017-

Mönstersvetsning är en dekorativ metallbearbetningsteknik som vanligen används vid svärdtillverkning och knivtillverkning. Denna teknik härstammar från det antika Damaskusområdet i Mellanöstern under 1100-talet och är känt i vissa områden idag som Damaskus stål . Under mönstersvetsning kombinerar hantverkare flera lager av metall för att bilda högkvalitativa svärd eller knivar med unika utseende. Mönstersvetsning gör det inte bara för hantverkaren att applicera dekorativa effekter på metallen utan ger också metallens förbättrade fysikaliska egenskaper.

Traditionella metallarbetare har åberopat mönstersvetsningsteknik i tusentals år för att förbereda vapen som måste hålla sig under striden. Medan järn är mjukt och formbart, är stål ofta mycket svårt och sprött. Genom att kombinera lager av dessa två material kan arbetstagarna utnyttja de bästa egenskaperna hos var och en för att skapa starka, men hållbara bladvapen. Idag minimerar avancerade ståltillverkningstekniker behovet av att blanda metaller på detta sätt, men många använder fortfarande mönstersvetsning för att skapa dekorativa och historiska bitar.

Damaskas svärd representerar ett av de mest kända exemplen på mönstersvetsning. Denna svärddesign har en kabel, eller sillben, design centrerad längs ytan. För att skapa denna design vrider hantverkarna två metallstavar runt varandra och förenar dem tillsammans genom svetsning eller hamring. Resultatet är ett curling, vridmönster som är vanligt för mönstersvetsning.

Moderna metallarbetare kombinerar högkolstål och verktygsstål i alternerande skikt för att producera invecklade mönster och detaljer i svärd eller knivar. Dessa vapen kan innehålla hundratals lager, vilket ofta ses som ett tecken på skicklighet. Medan vapen med hundratals lager tillåter hantverkare att skapa mycket dekorativa mönster, resulterar för många lager ofta i ett svagare svärd som är svagt rustat för kamp. För att öka designmöjligheterna utan att lägga till oändliga lager kan arbetarna helt enkelt variera stålblandningen för att dra nytta av de naturliga svarta eller silverfärgerna av olika metallprodukter. Hantverkare kan också ändra svetshastighet och tekniker, eller till och med den typ av svets som används för att göra varje bit.

Som arbetare lägger lager av metall till varje svärd, manipulerar de sedan lagren av metall för att skapa historiska eller moderna designmönster i varje svärd. Detta kan åstadkommas genom att vrida, hamra eller vika metallen när den härdas. Det kan också innebära skärning och stapling av skikten ihop, eller dubbelvikande specifika sektioner. När svärdet eller kniven har härdat, kan den vidare förädlas med fräsning, inlägg eller etsningsteknik.


Ett par:Nail Puller Nästa:Studsvetsning