Molybdenstål

- Nov 27, 2017-

Molybdenstål är en höghållfast aluminiumlegering används över en mängd branscher. Stållegeringar med molybden är inte bara starkare och hårdare, de är också mycket motståndskraftig mot värme ochkorrosion. Elektronik, tunga maskindelar, verktyg och flygplansdelar görs ofta med stål legeringar som innehåller molybden.

Molybden unika egenskaper gör det användbart i stållegeringar. Molybden är mycket värmebeständiga och tål extremt höga temperaturer, med en exceptionellt hög smälttemperatur, och det är också en utmärkt värmeledare. Legeringar av molybdenstål behåller sin styrka när den värms upp och är mindre benägna att expandera, mjuka eller deformeras. Verktyg och delar som utsätts för extrem friktion är ofta gjorda av dessa legeringar.

Stål med molybden har andra fördelar också. Molybdenstål är mycket motståndskraftig mot korrosion och används i rostfritt stål legeringar för bättre skydd. Legeringen är också lätt att svetsa, vilket gör det särskilt mångsidig. Det är bara något tätare än järn och mycket lättare än volfram, vilket innebär att molybden kan ge styrka utan dramatiska ökningar i vikt.

Det finns ingen enda molybdenstål, och en mängd olika legeringar som innehåller molybden produceras för specifika applikationer. De flesta molybdenlegeringar innehåller någonstans från 0,25 procent molybden till 8 procent molybden. Många och titan-stål nickelbaslegeringar inkluderar molybden samt.

Före 1900-talet användes oftast volfram att göra stållegeringar. I slutet av 1800 talet, forskare började experimentera med den mycket lättare element molybden och hade lovande resultat. Ett franskt företag som heter Schneider & Co. blev världens första tillverkare av molybdenstål när det används legeringen för att producera armor plating 1891.

Under första hälften av 1900-talet började molybden ersätta volfram. Under första världskriget drev efterfrågan på volfram upp priserna, att göra alternativa legeringar mer attraktiva. Molybden var inte bara billigare, lägre vikt och högre värmebeständighet också gjort metallen mer mångsidig, med tillverkare ständigt hitta nya program.

Moderna industrier fortsätta att utnyttja egenskaperna hos denna legering. Molybdenstål används för att göra enorma strukturella huvudbalkar för byggbranschen och tiny glödtrådar för elektroniska enheter. Delar för ugnar och turbiner, bildelar, flygplansdelar och tunga maskindelar som lager och dör tillverkade alla av dessa legeringar. Rostfritt stål innehållande molybden används i hela läkemedelsindustrin, hälso-och sjukvård, livsmedelstillverkning, restaurang-och catering, samt någon annanstans att hygien är ett problem och sterila ytor krävs.


Ett par:Rostborttagare Nästa:Kontakta svetsning typ - biskopsstift