Guangdong Atmospheric Environmental Governance har gjort tunga ansträngningar

- May 07, 2018-

Møbelindustrin är inte bara den dominerande traditionella industrin i Guangdong, utan också industrin med den största utsläpp av VOC i Guangdong. Det använder ca 20 000 ton färg varje år, och VOC utger mer än 10 000 ton. För att ytterligare förbättra atmosfärens kvalitet, utfärdade kommunen i februari i år "Shenzhen Atmospheric Environmental Quality Improvement Plan (2017-2020)", vilket tydligt kräver att stadens möbelindustri helt förbjuder användningen av höga flyktiga organiska innehållsbeläggningar i slutet av juni. Shenzhen Special Economic Zone s tekniska specifikation "Gränser för skadliga ämnen i färdig möbler och råmaterial och hjälpmedel" kommer också att genomföra andra fasens gränskrav från 1 maj 2017. Genomförandet av denna standard innebär att tillverkningsprocessen i Shenzhen kommer att vara helt förbjudet. Lösningsmedelsbaserade färger, lim och giftiga ark används för att strikt begränsa giftig och farlig resthalt.

Det rapporteras att för att marknadsföra møbelföretaget så snart som möjligt för att fullfölja omformningen av produktionslinjen kommer kommunen att ge kapitaltillskott till företag som har slutfört omvandlingen av alla produktionslinjer och subventionsstandarden förväntas öka till 40% av kostnaden för vattenbaserad omvandling av företagets produktionslinjer.

Environmental protection reform.jpg

Ett par:Det finns fyra bekymmer bakom den välmående utvecklingen av hemanpassningsindustrin. Det finns fyra bekymmer bakom den blomstrande anpassningsindustrin Nästa:Genomföra grön skatteuppbörd