Möbler i den nya, gröna, miljöskydd, nanometer sprutteknik

- Apr 12, 2017-

I ytbehandlingsindustrin, miljöskydd nanometer sprutteknik inom utbildade personer, och det har stor användbarhet, miljöskydd, teknisk innovation, avgörande genomförbarhet, fördelarna med stort värde och kvalitet, och därför har fått uppmärksamhet från alla samhällsskikt, dess ekonomiska fördel är anmärkningsvärt!

A principen process:

principen miljöskydd av nanometersprutteknik: att använda speciell utrustning och speciella material, tillämpningen av principen om kemisk reaktion genom direkt sprutning sätt att uppnå effekten av elektroplätering, orsaka sprayytan rendering av guld, silver, koppar, krom, nickel, och olika typer av färg (röd, orange, gul, grön, blå, lila), såsom gradient effekt av speglande höjdpunkter.

För det andra, den tekniska processen:

Profas bearbetning (olja avlägsnande olja, rost rengöring) och spray primer (eller gäst nu använda primer) - torkning - miljöskydd sprutreaktionsskikt av nanosprayutrustning för att spruta färg (eller gäst nu med färg) -> torkning beläggningsutrustning

För det tredje, tillämpningsområde:

Ett brett utbud av tillämplighet: metall, harts, plast, glas, keramik, akryl, trä, plast, trä, fosfor, magnesium, kalcium, cement och andra material. Kan ofta används i bilar, elektriska apparater, hantverk, handdatorer, tillbehör, high-end möbler och annan yta dekoration industrin, som kan produceras fler nya branscher.

Fyra, produktegenskaper:

Miljöskydd: grön miljöskydd, inte innehåller tungmetaller, inga "tre avfall" utsläpp i produktionsprocessen är en säker grön high tech sprutprocess.

Teknisk innovation: processen är enklare än den första generationens teknik, lägre kostnad, kan positionera besprutning, kan göra en gaffel på samma produktfärgbeläggningen.


Ett par:Vad är fusionssvetsning? Nästa:Fräsmaskin