Smält svetsning

- Aug 24, 2017-

Smidsvetsning är en gammal teknik som innebär att man kopplar metallstycken med värme och kraft. Metallen är i allmänhet uppvärmd med eld och kraften appliceras vanligtvis genom att hamra, men det finns andra metoder. Smidesvetsning anses vara en kärnteknik. Det lärs fortfarande och används, men det ersätts vanligtvis med modernare svetstekniker.

Smidesvetsning anses generellt inte svårt men kan vara farligt. Vissa metoder är komplexa och kan kräva bra koncentrations-, minnes- och säkerhetsförmåga. Det är också fördelaktigt att känna till egenskaperna hos metallen som svetsas och värmekällan som används.

Tjockare metallstycken är vanligtvis lättare att smida. Detta beror på att smala bitar kan böja när de upphettas, vilket resulterar i fickor som verkar som bubblor på ytan. Tjockare metallstycken tenderar också att behålla värmen längre. Stycken som väljs bör normalt vara fria från oxider och föroreningar innan svetsning börjar.

Ett flöde appliceras generellt efter att metallen har värmts men innan den når sin svetsvärme. Flux är ett ämne som smälter och skapar en beläggning som förhindrar oxidation. Borax är ett vanligt flöde men kan inte vara lämpligt för alla material. Om metallen oxiderar är resultatet i allmänhet av dålig kvalitet.

Källan av tryck varierar beroende på svetsarens preferens och teknik. Vissa använder handhammare, medan andra använder krafthammare. Fortfarande andra kan använda en press. Oavsett vilket tryckverktyg som används, blir smältare ofta brända.

I många fall är kunskap och erfarenhet det enda sättet att berätta när metall är tillräckligt varm för att bli smidd. Det är också viktigt att förhindra att metaller blir för heta. Olika metaller svetsar vid olika temperaturer. Det uppskattas att dessa temperaturer varierar mellan 50 och 90 procent av metallens smältpunkt.

Denna process fungerar eftersom när metall uppvärms i viss mån sker förändringar i molekylerna. När tryck påläggs kan element från en metallskiva passera till den andra delen. Resultatet av denna utbyte är en obligation. Smidesvetsning kan göras med liknande eller olika metaller. När olika metaller används är den svetsade produkten generellt starkare än någon av metallerna individuellt.

När processen är framgångsrik bör det inte finnas några sprickor eller mellanrum mellan lagren. Detta gäller även när flera lager svetsas ihop. De smidda materialen förefaller vara en solid föremål.


Ett par:Pulverfärg Nästa:De bästa metoderna för svetsning av metall