Dubbelstråleslasare av aluminiumlegering

- Jun 13, 2019-

När lasern är separat svetsad till aluminiumlegeringen alstras porer på grund av kollapset av nyckelhålet. I detta avseende har dubbelljuslasersvetsning studerats och det har visat sig att dubbelljuslasersvetsen har en relativt bred svetsbredd och ett lågt aspektförhållande av svetsen, vilket kan förbättra stabiliteten hos nyckelhålet och burken signifikant minska stomatkänsligheten. Anledningen är att den första laserstrålen genererar en smält pool under dubbelspaltlassvetsningen och det närliggande området förvärmas och den ackumulerade värmen medför att den andra laserstrålen lyser upp platsen och mer basmaterial kan smälta och bildar därigenom en bredare bredd. Svetsfog. Eftersom den andra laserstrålen kan förånga den bakre väggen av nyckelhålet som bildas av den första laserstrålen, hindras nyckelhålet från att kollapsa, så sannolikheten att bilda lufthålet är mindre.


Ett par:Vanligt använd aluminiumsvetsningsteknik-Lasersvetsning av aluminiumlegering Nästa:Aluminiumlegeringsfriktionsrörsvetsning (FSW)