Vanligt använd aluminiumsvetsningsteknik-Lasersvetsning av aluminiumlegering

- Jun 09, 2019-

Med kontinuerlig utveckling av högeffektiva, högpresterande laserbehandlingsutrustning har lasersvetsningstekniken i aluminium utvecklats snabbt. Jämfört med traditionell TIG- och MIG-svetsning har lasersvetsad aluminiumlegering följande fördelar;

(1) Hög energitäthet, liten värmeingång, liten svetsdeformation och kan få svetsar med smal smältzon och djup värmepåverkad zon. (2) Snabb kylhastighet, fina svetsar kan erhållas, så svetsning Bra gemensam prestanda;

(3) Svetshastigheten är snabb, funktionen är många, anpassningsförmågan är stark, tillförlitligheten är hög och vakuumanordningen är inte nödvändig, så det har oöverträffade fördelar vid svetsning av precision, effektivitet och automatisering.

Lasern har en hög energitäthet, och den svetsade aluminiumlegeringen kan effektivt förhindra fel som orsakas av den konventionella svetsprocessen, och styrkoefficienten förbättras avsevärt. Laserkraften är emellertid generellt liten, och det är svårt att svetsa den tjocka plåten av aluminiumlegering. Samtidigt är laserstrålens absorptionshastighet på aluminiumlegeringsytan mycket låg och det finns ett tröskelvärde i djupfusionssvetsen, så det finns en viss svårighet i processen.

Laser welding

Ett par:Tillämpning av betong i utemöbler Nästa:Dubbelstråleslasare av aluminiumlegering