Bältslipning

- Jun 16, 2017-

Bältslipning är processen att ta bort material från en metallbit med hjälp av en bältesslipmaskin, en elektrisk maskin som roterar ett bälte kring två eller flera remskivor. Bältesslipning liknar processen med bandslipning, och maskinerna ser ofta mycket ut. Den avgörande skillnaden är att bältesslipning görs på metall, medan bältesslipning görs till trä och andra lättare material. Denna process kan göras på flera sätt, och varje väg kommer att ha sina egna fördelar och nackdelar. Mängden material som avlägsnats från en bit beror på vilken metod som används.

Bred remslipning är en av de vanligaste typerna av slipningsmetoder som finns tillgängliga. Denna process involverar ofta användningen av ett transportsystem som drar metallstycket som ska slipas förbi två eller flera slipband. Mängden material som tas av stycket kan dikteras av flera faktorer, inklusive typen av bälte, bältets hastighet, avståndet mellan bandet och stycket och metallen som males. Det första bältet i systemet är vanligtvis det grovaste och är utformat för att ta bort det mesta materialet. Bälten placerade efter den första kommer att bli mindre och mindre grova för att ta bort mindre material och ge en jämnare finish.

En backstand bältesslipmaskin är ett annat vanligt verktyg som används för bälteslipning, och det fungerar särskilt bra för mindre metallstycken. Bältet är placerat bakom en plattform på vilken metallstycket kan fästas eller hållas och en remskiva, den högre remskivan, är monterad i 45 graders vinkel från den nedre, större remskivan. Den större remskivan roterar extremt nära stabiliseringsplattformen så att användaren kan pressa metallen mot bältet som roterar runt den stora remskivan. Sådana slipmaskiner har ofta plexiglasskärmar som kan sänkas över det stycke som formas under bandslipningsprocessen för att förhindra att skräp och gnistor kommer i kontakt med ögon och ansikte.

Ett verktyg som mycket liknar en bältesslipmaskin är en bänkkvarn , som är en mycket mindre enhet som är monterad på en bänk eller annan fast yta. En bänkkvarn använder cirkulära hjul istället för bälten. Hjulen kan bytas och de vanligaste tvåhjulen som används är slipmedel och trådhjul. Slipskivan tar bort en betydande mängd material när ett stycke pressas mot det, medan ett trådhjul tar bort mindre material och ger bättre finish.


Ett par:Studsvetsning Nästa:Måla andningsskydd