Ovan är överkapacitet

- Aug 06, 2018-

Överkapacitet är ett problem som i grunden kommer att uppstå i utvecklingen av industrin till ett visst stadium. Och företag bör planera och lösa detta problem från aspekterna av rationell produktion och produktdifferentiering. Möbelföretag ska alltid formulera produktionsstrategier i enlighet med marknadsförhållandena och egen utveckling och göra produktionsplaner för att undvika överkapacitet och slöseri med resurser. Samtidigt behöver företagen skapa ett professionellt FoU-designteam som är engagerad i skillnaderna, innovationen och användbarheten av möbelprodukter. Endast när möbelföretag producerar differentierade produkter, så att stilar och funktioner överträffar andra företag, kan de gynnas av konsumenterna, och försäljningen kommer naturligtvis att klättra.


Kort sagt måste möbelindustrin verkligen undvika problemet med överkapacitet och fler företag måste vara medvetna om vikten av att ställa frågan och vidta relevanta åtgärder för att säkerställa att företaget själv inte har överkapacitet och naturligtvis effektivt kan lösa industrins produktionskapacitet. För mycket problem.


Ett par:I September 2018, Shanghai Pudong möbler och hem dubbel utställning, Designmuseet expanderade igen Nästa:Utemöbler design ligger nära naturen, är mindre favoriserad